کلاس های نکته و تست پنجشنبه دختران
از سالن های همایش خانه معلم و دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر به دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به منتقل شد.