۱۱ اردیبهشت

کلاس های نکته و تست ادبیات و زبان فارسی دکتر هامون سبطی و شیمی استاد مصلایی از محل آموزشگاه پسران به دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد.