دانش‌آموزان عزیز؛

با آرزوی تندرستی برای شما فرزندان ایران‌زمین، محتوای آموزشی ویدیویی نیمسال دوم سال تحصیلی از تدریس اساتید آموزشگاه کنکورهدف در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد.

آموزشگاه کنکورهدف، ضمن تشکر از اساتید و کلیه دست‌اندرکاران تولید این محتوا، شما را به دیدن این ویدیوهای آموزشی دعوت می‌کند.

(این ویدیوها اضافه و بروزرسانی می‌شوند)

دروس عمومی

ادبیات / فصل ۳ / ساختمان واژه/ دکتر هامون سبطی:

ادبیات / کل ترم دوم درس ۱۰ تا ۱۸ / استاد شاهین زاد :

دروس اختصاصی

ریاضی /فصل ۵ / قدرمطلق( قسمت اول) / استاد خوانچه‌زر 

ریاضی/ فصل ۵ / ادامه مبحث قدر مطلق / استاد خوانچه زر 

ریاضی / فصل ۵ / تابع / استاد خوانچه زر

ریاضی / فصل ۵ / توابع / استاد خوانچه زر

ریاضی / فصل ۶ / شمارش بدون شمردن / استاد انصاری قسمت اول

ریاضی / فصل ۶ / شمارش بدون شمردن/ استاد انصاری قسمت دوم

ریاضی / فصل ۶ / ادامه مبحث آنالیز ترکیبی  / استاد مقد‌م‌نیا

فیزیک/ فصل ۳ / فشار شار درمایعات / استاد قزوینیان

فیزیک / فصل ۳ / اصل برنولی / استاد قزوینیان

فیزیک / فصل ۴ / آغاز گرما تا سر تعادل/ استاد یحیوی   دانلود جزوه گرما

فیزیک / فصل ۴ / گرما (دمای تعادل، مبادله گرمایی آب و یخ)/ استاد یحیوی 

فیزیک / فصل ۴ / تا سر ترموکوبل-حفظیات گرما و دماسنج / استاد یحیوی 

فیزیک / فصل ۴ / ترموکوپل و توضیحات تکمیلی گرما / استاد یحیوی 

فیزیک /فصل ۴ / گرما-انبساط و انقباض/ استاد مرادخان

فیزیک / فصل ۴ / گرما-رسانش گرمایی در جامدات/ استاد مرادخان

فیزیک / فصل ۴ / گازکامل / استاد دهقان 

فیزیک / فصل ۵ / ترمودینامیک  / استاد دهقان

فیزیک / فصل ۵ / ترمودینامیک قسمت دوم / استاد مرادخان

شیمی / فصل ۲ / ساختار لوییس / استاد اسماعیلی

شیمی / فصل ۳ / مسائل و مفاهیم محلول ها / استاد مصلایی


به صفحه اینستاگرام کنکورهدف بپیوندید

konkoorehadaf
بازگشت به بالا