دانش‌آموزان عزیز؛

با آرزوی تندرستی برای شما فرزندان ایران‌زمین، محتوای آموزشی ویدیویی نیمسال دوم سال تحصیلی از تدریس اساتید آموزشگاه کنکورهدف در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد.

آموزشگاه کنکورهدف، ضمن تشکر از اساتید و کلیه دست‌اندرکاران تولید این محتوا، شما را به دیدن این ویدیوهای آموزشی دعوت می‌کند.

(این ویدیوها اضافه و بروزرسانی می‌شود)


دروس اختصاصی


ریاضی /فصل ۲ / دایره مثلثاتی / استاد قائدی 

ریاضیات / فصل ۵ / تابع لگاریتمی / استاد مقدم‌نیا

ریاضی / فصل ۵ / تابع لگاریتمی / استاد مقدم‌نیا

ریاضی / فصل ۷ / احتمالات / استاد مقدم‌نیا

ریاضی / فصل ۷ / ادامه احتمال / استاد مقدم نیا

ریاضی / فصل ۵ / توابع نمایی و لگاریتمی / استاد خوانچه زر 

حسابان / فصل ۶ / حد/مفهوم حد / استاد مقدم

حسابان / فصل ۶ / حد/ محاسبه حد راست و چپ / استاد مقدم

حسابان / فصل ۶ / رفع ابهام / استاد مقدم

حسابان / فصل ۶ / پیوستگی / استاد مقدم

ریاضی / فصل ۷ / قانون ضرب احتمال / استاد انصاری 

ریاضی / فصل ۷  /  آمار توصیفی (تا سر شاخص‌های پراکندگی) /  استاد انصاری

ریاضی / فصل ۷  /  آمار توصیفی (شاخص‌های پراکندگی) /  استاد انصاری

آمار و احتمال / فصل ۳ / آمار توصیفی / استاد خطیبی 

آمارو احتمال / فصل ۴ / آمار استنباطی/ استاد خطیبی

فیزیک / فصل ۳ / مغناطیس / استاد دهقان 

فیزیک / فصل ۳ / القای مغناطیس / استاد دهقان 

فیزیک / فصل ۳ / امواج الکترومغناطیس/ استاد فرید شهریاری

فیزیک / فصل ۲ / جریان متناوب / استاد قزوینیان

فیزیک / فصل ۳ / القاگرها / استاد قزوینیان

فیزیک/ فصل ۳ / بخش دوم – قانون لنز / استاد قزوینیان 

شیمی / فصل ۲ / ترموشیمی / استاد اسماعیلی 

شیمی / فصل ۲ / استوکیومتری/ استاد اسماعیلی

شیمی / فصل ۳ / پلیمر / استاد مصلایی 

شیمی / فصل ۳ / محلول ها قسمت اول / استاد مصلایی 

زیست / فصل ۵ / گلبول های سفید/ استاد عمارلو

زیست / فصل ۶ / گردش مواد / دکتر ظهریان 

زیست / فصل ۷ / گفتار ۱-۲  تولید مثل زنان / دکتر ظهریان

زیست‌شناسی / فصل ۷ / گفتار۳-۴ /دکتر ظُهریان

زیست‌ / فصل ۸ / تولید مثل – قسمت اول / دکتر عمارلو

زیست‌‌شناسی /فصل ۸ / گیاهی (قسمت دوم)/دکترعمارلو

زیست‌شناسی / فصل ۹ / گیاهی /دکتر عمارلو 

زیست‌شناسی / فصل ۹ / ادامه گیاهی /دکتر عمارلو 


به صفحه اینستاگرام کنکورهدف بپیوندید

konkoorehadaf
بازگشت به بالا