دانش‌آموزان عزیز؛

با آرزوی تندرستی برای شما فرزندان ایران‌زمین، محتوای آموزشی ویدیویی نیمسال دوم سال تحصیلی از تدریس اساتید آموزشگاه کنکورهدف در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد.

آموزشگاه کنکورهدف، ضمن تشکر از اساتید و کلیه دست‌اندرکاران تولید این محتوا، شما را به دیدن این ویدیوهای آموزشی دعوت می‌کند.

(این ویدیوها اضافه و بروزرسانی می‌شوند)


دروس اختصاصی

حسابان / فصل ۴ / مفهوم مشتق/ استاد عباسپور 

حسابان / فصل ۴ / تابع مشتق/ استاد عباسپور 

حسابان / فصل ۴ / درس ۳ مشتق / استاد عباسپور

حسابان / فصل ۴ / درس ۴ مشتق / استاد عباسپور

حسابان / فصل ۴ / درس ۵ مشتق / استاد عباسپور

ریاضی / فصل ۴ / مبحث مشتق/ استاد آریان حیدری 

ریاضی / فصل ۴ / مبحث مشتق‌گیری/ استاد آریان حیدری 

ریاضی / فصل ۴ /قوانین مشتق / استاد حیدری

ریاضی / فصل ۴ / تعریف مشتق / استاد حیدری

ریاضی / فصل ۴ / تست زنی مبحث مشتق ناپذیر / استاد حیدری

ریاضی / فصل ۴ / ارتباط بین نمودار ها f , f پریم / استاد حیدری

ریاضی /فصل ۵ / بهینه سازی / استاد حیدری

ریاضی /فصل ۵ / کاربرد مشتق سری ۲ / استاد حیدری 

ریاضی / فصل ۵ / کاربرد مشتق سری ۱ / استاد حیدری 

ریاضی / فصل ۶ / مبحث معادله دایره/استاد مقدم‌نیا 

رباضی / فصل ۶ / اوضاع نسبی دو دایره-معادله بیضی/استاد مقدم‌نیا 

ریاضی / فصل ۶ / مقاطع مخروطی / استاد مقدم‌نیا

گسسته /فصل ۳ / اصل شمول / سروش مویینی 

گسسته / فصل ۳ / ترکیبیات / استاد مویینی 

فیزیک / فصل ۳ / شدت صوت-تراز شدت صوت-اثر دوپلر / استاد یحیوی 

فیزیک / فصل ۳ / بازتاب امواج-قوانین بازتابش-شکست تا ابتدای تیغه متوازی‌السطوح / استاد یحیوی 

فیزیک / فصل ۳ / شکست موج / استاد مرادخان

فیزیک / فصل ۳ / پراش موج / استاد مرادخان

فیزک / فصل ۴ / طیف اتمی / استاد قزوینیان

فیزیک / فصل ۴ / اثر فوتو الکتریک/ استاد قزوینیان 

فیزیک / فصل ۴ / مبحث لیزر / استاد قزوینیان 

فیزیک / فصل ۴ / فیزیک اتمی / استاد دهقان 

شیمی / فصل ۳ / شیمی جلوه ای از هنر و زیبایی و ماندگاری / استاد درخشانی – سری ۱ 

شیمی / فصل ۳ / شیمی جلوه ای از هنر و زیبایی و ماندگاری / استاد درخشانی – سری ۲

شیمی / فصل ۳ / شیمی جلوه ای از هنر و زیبایی و ماندگاری / استاد درخشانی – سری ۳

شیمی / فصل ۳ /  شیمی جلوه ای از هنر و زیبایی و ماندگاری /  استاد درخشانی – سری ۴

شیمی / فصل ۴ / نمودارهای پیشرفت واکنش – سری ۱ / استاد اسماعیلی      دانلود جزوه 

شیمی / فصل ۴ / نمودارهای پیشرفت واکنش – سری ۲ / استاد اسماعیلی      دانلود جزوه

زیست‌شناسی / فصل ۶ / فتوسنتز / دکتر عمارلو

زیست‌شناسی / فصل ۷ / مهندسی ژنتیک /دکتر ظهریان


به صفحه اینستاگرام کنکورهدف بپیوندید

konkoorehadaf
بازگشت به بالا