آموزشگاه کنکور هدف  در سال 1363 فعالیت خود را آغاز کرد.

این مرکز آموزشی بر پایه سه اصل پایه گذاری شد:

  • آموزش مفهومی و عمیق با متدهای نوین یادگیری
  • ارتقاء سطح علمی دانش آموزان
  • ایجاد حس خوداتکایی و اعتماد به نفس در دانش آموز

از همان سال های نخست فعالیت، سبک کار، متدهای آموزشی و سطح بالای تدریس در این مرکز مورد توجه دانش آموزان برتر مدارس و خانواده های آنان قرار گرفت. همین اعتماد  و رویکرد  و حمایت خانواده های محترم و دانش آموزان برتر، مشوقی شد که هر ساله کار خود را با بهترین و حرفه ای ترین استادان ادامه دهیم.

رشد و پرورش بسیاری از رتبه های برتر در بیش از سی سال تجربه ی آموزشی حاصل کار همکاری با برترین دبیران و دانش آموزانی است که با دقت در انتخاب آنان فضای علمی قدرتمندی ایجاد شده است.

خوشحالیم که پس از 30 سال فعالیت صادقانه و مستمر،  کنکور هدف همچنان انتخاب اول دانش آموزان برتر است.

بازگشت به بالا