فرم شرکت در آزمون

  • توجه

    با توجه به آمادگی دانش‌آموزان برای امتحانات پایان سال ،این آزمون از دروس عمومی و اختصاصی پایه‌ای که دانش‌آموزان در حال حاضر مشغول به تحصبل هستند برگزار خواهد شد.
  • قیمت: 32,000 تومان
بازگشت به بالا