دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس شیمی استاد اسماعیلی در این صفحه بارگذاری می‌شود.

فصل ۴ -شیمی دوازدهم نمودارهای پیشرفت واکنش – ستاد اسماعیلی

شیمی / ساختار لوییس / استاد اسماعیلی

شیمی / ادامه اسختار لوییس / استاد اسماعیلی

فصل ۴ شیمی دوازدهم -استاد اسماعیلی -سری ۲

بازگشت به بالا