دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس ادبیات و زبان فارسی کنکور دکتر احمدنیا در این صفحه بارگذاری می‌شود.

ادبیات پایه درس ۱۲و۱۳و۱۴- استاد احمدنیا S1

ادبیات-جلسه دوم استاد احمدنیا S۲

ادبیات یازدهم- درس‌های ۱۰ تا ۱۲ اواسط کاوه دادخواه – دکتر احمدنیا

ادبیات یازدهم- از درس ۱۰ نیمه دوم کتاب- دکتر احمدنیا

ادبیات یازدهم – درس ۱۵ تا ۱۸ – استاد احمد نیا

بازگشت به بالا