دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس ادبیات و زبان فارسی کنکور دکتر هامون سبطی در این صفحه بارگذاری می‌شود.

 

زبان و ادبیات فارسی دکتر سبطی جلسه اول

نیمه دوم فارسی دوازدهم قسمت اول – استاد سبطی

ادبیات گروه اسمی -دکتر سبطی

ادبیات / ادامه درس ۱۶  ادبیات داستانی / استاد سبطی

بازگشت به بالا