دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس زیست‌‌شناسی دکتر ظُهریان در این صفحه بارگذاری می‌شود

مهندسی ژنتیک/فصل ۷ زیست‌شناسی دوازدهم/دکتر ظهریان

زیست / گفتار اول و دوم فصل ۷ تولید مثل زنان / دکتر ظهریان

زیست / گردش مواد / دکتر ظهریان

زیست‌شناسی یازدهم/تولیدمثل/ گفتار۳-۴ فصل هفتم/دکتر ظهریان

بازگشت به بالا