دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس شیمی استاد مصلایی در این صفحه بارگذاری می‌شود.

شیمی مبحث پلیمر استاد مصلایی

شیمی ۱۱ / محلول ها قسمت اول / استاد مصلایی

شیمی / قانون گاز ها / استاد مصلایی

شیمی / مسائل و مفاهیم محلول ها / استاد مصلایی

.
بازگشت به بالا