دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس فیزیک استاد دهقان در این صفحه بارگذاری می‌شود.

فیزیک استاد دهقان القای مغناطیس-s2

فیزیک گازکامل استاد دهقان (s3)

فیزیک اتمی استاد دهقان (S4)

فیزیک  ساختار هسته استاد دهقان

فیزیک- فیزیک اتمی – استاد دهقان

فیزیک – ترمودینامیک فصل اخر دهم – استاد دهقان

بازگشت به بالا