دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس فیزیک استاد قزوینیان در این صفحه بارگذاری می‌شود.

فیزیک – القاگرها- استاد قزوینیان

فیزیک – جریان متناوب- استاد قزوینیان

فیزیک -اصل برنولی – استاد قزوینیان

فیزیک- فشار شار درمایعات – استاد قزوینیان

جزوه آشنایی با فیزیک اتمی           جزوه ویژگی های فیزیکی مواد

بازگشت به بالا