دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس ریاضی پایه دهم و یازدهم استاد خوانچه‌زر در این صفحه بارگذاری می‌شود.

>

ریاضی دهم- قدرمطلق( قسمت اول)- استاد خوانچه‌زر S1

ریاضی-استاد خوانچه زر- ادامه مبحث قدر مطلق-S۲

ریاضی / توابع نمایی و لگاریتمی / استاد خوانچه زر-S۳

ریاضی – توابع – استاد خوانچه زر

ریاضی / مبحث تابع / استاد خوانچه زر

بازگشت به بالا