برای عضویت در گروه رفع اشکال ریاضیات‌تجربی استاد ملاک‌پور 

لطفاً نام و نام خانوادگی خود را از طریق پیام‌رسان تلگرام به شماره ۰۹۹۰۰۱۹۹۸۴۰ یا آیدی @alohadaf ارسال نمایید.

همچنین در صورت عدم دسترسی به ویدیو کلاس‌های استاد ملاک‌پور  به شماره و آی‌دی فوق اطلاع دهید.


دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

 

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس ریاضیات تجربی استاد ملاک‌پور در این صفحه بارگذاری می‌شود.

ریاضی استاد ملاک پور – کاربردهای مشتق (s1)

ریاضی کاربردهای مشتق جلسه دوم قسمت اول استاد ملاک پور

ریاضی استاد ملاک پور کاربردهای مشتق جلسه دوم قسمت دوم (s2)

ریاضی پایه توابع نمایی و لگاریتمی استاد ملاک پور (جزوه)

برنامه نوروزی استاد ملاک پور (جزوه)

ریاضی پایه ادامه لگاریتم استاد ملاک پور

ریاضی ادامه مبحث احتمال استاد ملاک پور    جزوه احتمال

ریاضی مبحث احتمال استاد ملاک پور

ریاضی تجربی جلسه سوم احتمال استاد ملاک پور

ریاضی تجربی مبحث هندسه تحلیلی استاد ملاک پور   جزوه

ریاضی تجربی مبحث دایره استاد ملاک پور       جزوه

ریاضی تجربی اتمام دایره و شروع بیضی استاد ملاک پور

ریاضی تجربی مبحث بیضی استاد ملاک پور

ریاضی تجربی تفکر تجسمی ، دوران و برش قسمت اول استاد ملاک پور

ریاضی تجربی تفکر جسمی ، دوران و برش قسمت دو استاد ملاک پور

ریاضی تجربی دنباله حسابی و هندسی قسمت یک استاد ملاک پور

ریاضی تجربی دنباله حسابی و هندسی قسمت دو استاد ملاک پور

جزوه الگو و دنباله     جزوه آمار      جزوه توان های گویا     جزوه توان های گویا

ریاضی تجربی اتمام الگو و دنباله و شروع آمار قسمت یک استاد ملاک پور

ریاضی تجربی اتمام الگو و دنباله و شروع آمار قسمت دو استاد ملاک پور

ریاضی تجربی – اتمام آمار قسمت ۱ – ملاک پور

ریاضی تجربی – اتمام آمار قسمت ۲ ملاک پور

ریاضی تجربی -توان های گویا و عبارت های جبری قسمت یک -استاد ملاک پور

ریاضی تجربی -توان های گویا و عبارت های جبری – قسمت دو -استاد ملاک پور

ریاضی ادامه مبحث احتمال استاد ملاک پور

بازگشت به بالا