دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس فیزیک کنکور استاد یحیوی در این صفحه بارگذاری می‌شود.

فیزیک شدت صوت/تراز شدت صوت/اثر دوپلر (s1) استاد یحیوی

بازتاب امواج/قوانین بازتابش/شکست تا ابتدای تیغه متوازی‌السطوح /استاد یحیوی (s2)

فیزیک ادامه شکست نور/امواج الکترومغناطیسی/ منشور استاد یحیوی (S3)

فیزیک پایه آغاز گرما تا سر تعادل/استاد یحیوی(S3-5)

فیزیک پایه گرما (دمای تعادل، مبادله گرمایی آب و یخ)/ استاد یحیوی (S4)

فیزیک فشار (قسمت اول) تا سر اصل پاسکال/ استاد یحیوی

فیزیک ترموکوپل و توضیحات تکمیلی گرما قسمت اول استاد یحیوی

فیزیک – اصل ارشمیدوس و برنولی – استاد یحیوی

فیزیک -فشار (اصل پاسکال – قانون گازها) – استاد یحیوی

فیزیک – ادامه فشار و گاز ها- استاد یحیوی

فیزیک – الکتریسیته – استاد یحیوی

فیزیک – پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی – استاد یحیوی

فیزیک- واحدهای دما- استاد یحیوی

فیزیک ادامه تبادل گرمایی بین آب و یخ ، دما و دماسنجی تا سر ترموکوپل استاد یحیوی

فیزیک – خازن – استاد یحیوی

فیزیک – جریان و مدار های الکتریکی جلسه اول – استاد یحیوی

فیزیک – جریان و مدارهای الکتریکی جلسه دوم – استاد یحیوی

فیزیک – جریان و مدار های الکتریکی جلسه سوم  استاد یحیوی

فیزیک جریان و مدار الکتریکی جلسه ۴ استاد یحیوی

فیزیک / الکترو مغناطیس – القای مغناطیسی جلسه اول – استاد یحیوی

فیزیک – مغناطیس و القای الکترومغناطیس – جلسه دوم-  استاد یحیوی

فیزیک / مغناطیس و القای الکترومغناطیس جلسه سوم / استاد یحیوی

فیزیک / فیزیک هسته ایی / استاد یحیوی هدف

فیزیک – سقوط آزاد فیزیک دوازدهم رشته ریاضی استاد یحیوی

حرکت دایره ای رشته ریاضی استاد یحیوی- قسمت اول

حرکت دایره ای رشته ریاضی استاد یحیوی  قسمت دوم

فیزیک /فیزیک اتمی / استاد یحیوی

مدار الکتریکی و جریان استاد یحیوی

ترمودینامیک و شکافت هسته ای استاد یحیوی

برهم نهی امواج استاد یحیوی

بازگشت به بالا