دانش‌آموزان و داوطلبان گرامی آموزشگاه کنکورهدف

تدریس ویدیویی مباحث باقی‌مانده کلاس فیزیک کنکور استاد ذهبی در این صفحه بارگذاری می‌شود.

بزودی بخش‌های بعدی بارگذاری خواهد شد.

 

 

 

فیزیک پایه / استاد ذهبی / الکتریسیته ساکن

فیزیک : نوسان و موج استاد ذهبی پارت ۲

فیزیک دوازدهم اثر دوپلر و بازتاب امواج استاد ذهبی

فیزیک دوازدهم ادامه مبحث صوت استاد ذهبی    (جزوه)

فیزیک پایه پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی یکنواخت استاد ذهبی

فیزیک دوازدهم امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)       امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)

فیزیک دوازدهم ادامه مبحث بازتاب امواج الکترومغناطیسی استاد ذهبی

فیزیک پایه خازن و الکتریسیته ساکن استاد ذهبی قسمت ۱

فیزیک پایه خازن و الکتریسیته ساکن استاد ذهبی قسمت ۲

فیزیک دوازدهم قانون شکست نور استاد ذهبی

فیزیک دوازدهم ادامه شکست نور – فتو الکتریک استاد ذهبی

جزوه فیزیک اتم          جزوه جریان

فیزیک پایه الکتریسیته جاری استاد ذهبی

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری ۱ استاد ذهبی

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری ۲ استاد ذهبی

فیزیک پایه اتصال کوتاه و مدار تک حلقه استاد ذهبی

 

بازگشت به بالا