نکته و تست ادبیات و زبان‌فارسی – دکتر احمدنیا-دختران-پنج‌شنبه

In Stock

ویژه دختران

دکتر احمدنیا

روز پنج‌شنبه

زمان شروع و برگزاری کلاس: ۳۰ فروردین ماه

ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰ – ۱۲:۰۰

550,000 تومان