نکته و تست ریاضیات گسسته – استاد انصاری-دختران-پنج‌شنبه

In Stock

ویژه دختران

استاد انصاری

روز پنج‌شنبه

زمان شروع و برگزاری کلاس: ۶ اردیبهشت ماه

ساعت برگزاری: ۱۸:۰۰ – ۱۶:۰۰

400,000 تومان