نکته و تست ریاضیات گسسته – استاد مشفق-پسران-پنج‌شنبه

In Stock

ویژه پسران

استاد مشفق

روز پنج‌شنبه

زمان شروع و برگزاری کلاس: ۶ اردیبهشت ماه

ساعت برگزاری: ۱۷:۰۰ – ۱۵:۰۰

450,000 تومان