نکته و تست هندسه – استاد خطیبی-پسران-پنج‌شنبه

In Stock

ویژه پسران

استاد خطیبی

روز پنج‌شنبه

زمان شروع و برگزاری کلاس: ۶ اردیبهشت ماه

ساعت برگزاری: ۱۹:۰۰ – ۱۷:۰۰

500,000 تومان