نکته و تست عربی – استاد واعظی-پسران-پنج‌شنبه

In Stock

ویژه پسران

استاد واعظی

روز پنج‌شنبه

زمان شروع و برگزاری کلاس: ۶ اردیبهشت ماه

ساعت برگزاری: ۲۱:۰۰ – ۱۹:۱۵

390,000 تومان