نکته و تست شیمی(مجازی) – دکتر بابایی-پسران-جمعه

In Stock

ویژه پسران

استاد بابایی

روز جمعه

زمان شروع و برگزاری کلاس: ۲۴ فروردین ماه

ساعت برگزاری: ۲۱:۳۰ – ۱۷:۰۰

680,000 تومان