نکته و تست ریاضی تجربی – فقط تست – استاد مقدم‌نیا-پسران-سه‌شنبه

In Stock

ویژه پسران

با رویکرد تست (فقط تست)

استاد مقدم‌نیا

روز سه‌شنبه

زمان شروع و برگزاری کلاس: ۴ اردیبهشت ماه

ساعت برگزاری: ۱۴:۳۰ – ۱۱:۰۰

750,000 تومان