پخش اینترنتی کلاس نکته و تست شیمی (دکتربابایی)

In Stock

کلاس نکته و تست شیمی در ۱۰-۱۱ جلسه برگزار می شود.

شما با تهیه اکانت این کلاس می توانید فقط یک بار این کلاس را مشاهده نمایید.

جزوات مربوطه در زمان ارائه ویدئو ، بارگذاری خواهد شد.

680,000 تومان