همایش عربی-استاد واعظی-دختران

In Stock

همایش عربی

استاد واعظی

زمان:شنبه ۲۶ خردادماه

ساعت: ۱۷:۰۰-۸:۰۰

محل برگزاری:دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

نشانی: خیابان ولی عصر-نرسیده به بزرگراه نیایش -روبروی ایستگاه اتوبوس نیایش

200,000 تومان