همایش زیست شناسی-دکتر عمارلو-دختران

In Stock

همایش زیست شناسی

دکتر عمارلو

زمان: ۱۹-۲۰-۲۱ خرداد

ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰-۷:۳۰

مکان: سالن همایش معلم

نشانی: خیابان ولی ‌عصر- بالاتر از میرداماد- جنب آموزش و پرورش ۳

600,000 تومان