همایش شیمی-دکتر بابایی-دختران

In Stock

همایش شیمی -سه روزه

دکتر بابایی

زمان: ۲۲-۲۳-۲۴ خرداد 

ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰-۶:۳۰

محل برگزاری: دانشکده‌ داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

نشانی: خیابان ولی‌عصر-نرسیده به بزرگراه نیایش-روبروی ایستگاه اتوبوس نیایش

820,000 تومان