همایش ادبیات و زبان فارسی-استاد شاهین‌زاد-دختران

In Stock

همایش ادبیات و زبان فارسی

استاد شاهین‌زاد

زمان: دوشنبه ۲۸ خرداد

ساعت برگزاری: ۱۸:۰۰-۸:۰۰

محل برگزاری: اعلام می‌شود

250,000 تومان