همایش ادبیات و زبان فارسی-استاد شاهین زاد-پسران

In Stock

همایش ادبیات و زبان فارسی

استاد شاهین‌زاد

زمان:۲۶ خرداد

محل برگزاری: دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر

ساعت برگزاری: ۱۷:۰۰-۸:۰۰

250,000 تومان