همایش زمین شناسی دکتر چلاجور-دختران

In Stock

همایش زمین شناسی

دکتر چلاجور

زمان:یکشنبه ۲۷ خرداد

محل برگزاری: اعلام می شود

ساعت برگزاری:۱۴:۰۰-۸:۰۰

200,000 تومان