پخش آفلاین همایش دین و زندگی-دکترکریمی

In Stock

پخش آفلاین همایش دین و زندگی

دکتر کریمی

زمان: یکم تا هفتم تیرماه

داوطلبین محترم می توانند این همایش را به صورت پخش اینترنتی(آفلاین)

از بخش از پایگاه اینترنتی کنکورهدف به نشانی www.konkoorehadaf.ir

مشاهده نمایند. هر داوطلب می تواند این همایش را به صورت یکبار کامل با امکان

قطع کردن و مشاهده دوباره از محل قبلی دریافت نمایند.

180,000 تومان